Testunau sanctaidd (Iddewiaeth) test questions

1

Beth yw’r Tenakh?

2

Beth yw enwau tair rhan y Tenakh?

3

Pa ran o’r Tenakh sydd fwyaf pwysig?

4

Beth mae’r Nevi'im yn ei gynnwys?

5

Ym mha ran o’r Tenakh mae llyfrau Genesis ac Exodus?

6

Beth yw’r enw sy’n cael ei roi i ymatebion arbenigwyr mewn cyfraith Iddewig i gwestiynau ynglŷn â materion cyfoes?

7

Beth yw’r Talmud?

8

Beth yw prif rôl rabbi Iddewig?

9

Ble mae’r Torah yn cael ei gadw yn y synagog?

10

Beth sy’n cael ei ddefnyddio i bwyntio at y Torah?