Ffynonellau awdurdod Iddewig

I lawer o Iddewon, testunau sanctaidd yw’r ffynonellau awdurdod mwyaf pwysig - y Torah ysgrifenedig (Beibl) a’r Torah llafar (traddodiad rabinaidd). Y testunau mwyaf pwysig heddiw yw’r Tenakh a’r Talmud. Mae’r gair 'Torah' yn cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd gwahanol. Mae’n gallu golygu’r Tenakh cyfan, y pum llyfr cyntaf, neu’r ddysgeidiaeth Iddewig yn ei chyfanrwydd.

Y Tenakh

Mae’r Tenakh yn cynnwys 24 o lyfrau. Mae’r llyfrau hyn hefyd i’w gweld yn Hen Destament y Beibl Cristnogol, ond mewn trefn wahanol. Mae tair rhan i’r Tenakh. Y rhan fwyaf pwysig yw’r Torah (pum llyfr Moses). Mae’r Torah yn cynnwys y Deg Gorchymyn, ac egwyddorion neu reolau crefyddol eraill, fel y Nevi'im (Proffwydi) a’r Ketuvim (Ysgrifeniadau). Casgliad o esboniadau o’r Tenakh gan Rabïaid yr henfyd a’r Oesoedd Canol cynnar yw’r Midrash.

curriculum-key-fact
Mae’r Tenakh yn cynnwys 24 o lyfrau. Mae’r rhain wedi’u rhannu’n dair rhan, sef y Torah, y Nevi’im a’r Ketuvim.