Cyhoeddi bwrdd gwaith

Cyfrifiadur yn dangos templedi cyhoeddi bwrdd gwaith amrywiol.

Nid prosesydd geiriau yw’r pecyn gorau i’w ddefnyddio i gynhyrchu dogfen bob tro. Os oes angen mwy o reolaeth dros osodiad tudalen neu os yw’r ddogfen yn mynd i gynnwys llawer o graffigwaith, byddai pecyn cyhoeddi bwrdd gwaith fel Microsoft Publisher yn fwy addas. Mae rhaglenni cyhoeddi bwrdd gwaith yn cael eu defnyddio’n aml i gynhyrchu papurau newydd, cylchgronau, newyddlenni a thaflenni.

Fframiau

Prif fantais cyhoeddi bwrdd gwaith yw’r ffaith ei fod yn seiliedig ar fframiau. Mae’n bosibl gosod fframiau lluniau a thestun ar y dudalen, a’u symud a newid eu maint yn ôl y galw.

Mae’n bosibl ychwanegu testun a graffigwaith, er enghraifft o gliplun, ac wedi’u mewnforio o ffynonellau eraill hefyd. Er enghraifft, testun wedi’i ysgrifennu gan awdur proffesiynol neu luniau a darluniadau wedi’u darparu gan ddylunydd proffesiynol.

Bydd y dudalen yn ymddangos ar ffurf WYSIWYG (what you see is what you get).