Perthnasoedd Iddewig (Iddewiaeth) test questions

1

Pa un o’r rhain yw pwrpas priodas?

2

Beth yw priodas wedi’i threfnu?

3

Beth yw cyd-fyw?

4

Beth yw ysgariad?

5

Beth mae’r Iddewon yn cael eu hatgoffa ohono pan mae’r priodfab yn torri gwydr o dan ei droed?

6

Pa draddodiad mewn Iddewiaeth yw’r un mwyaf tebygol o ddefnyddio trefnydd priodasau proffesiynol?

7

Beth yw ketubah?

8

Beth mae’r chuppah (canopi) mewn seremoni briodas yn ei gynrychioli?

9

Beth mae llawer o Iddewon yn ei gredu am gyd-fyw?

10

Pam byddai’n well gan y rhan fwyaf o Iddewon weld eu plant yn priodi Iddewon eraill?