Seremoni briodas Iddewig

Dyweddïo, neu kiddushin

Pan fydd cwpwl yn penderfynu priodi, byddan nhw’n dyweddïo – hynny yw, yn ymrwymo i briodi ei gilydd. Yn ôl traddodiad, dylai’r seremoni i ddathlu dyweddïad gael ei chynnal flwyddyn cyn y briodas, ond fel arfer heddiw mae’r seremoni dyweddïo yn cael ei chynnal ychydig cyn y briodas.

Ddylai’r cwpwl ddim byw gyda’i gilydd tra maen nhw wedi dyweddïo, a ddylen nhw ddim cael perthynas rywiol.

Yn draddodiadol, yn y gwasanaeth Shabbat olaf yn y synagog cyn y briodas, mae’r priodfab yn bendithio’r Torah, i ddangos bydd y Torah yn arwain y cwpwl yn eu priodas. Yn aml iawn mae dathliad yn dilyn hyn. Mewn rhai cymunedau Uniongred dydy’r briodferch ddim yn bresennol yn y dathliad. Yn aml iawn, fydd y priodfab a’r briodferch ddim yn gweld ei gilydd ar ôl hyn tan y briodas.

Ketubah

Yn ystod y dyweddïad, bydd cytundeb priodas yn cael ei lunio. Enw’r cytundeb hwn yw’r ketubah. Mae’n rhestru dyletswyddau’r gŵr i’w wraig, manylion yr etifeddiaeth pan fydd ef yn marw, y gefnogaeth y bydd yn ei rhoi i’w blant, a beth fydd yn ei roi i’w wraig pe baen nhw’n ysgaru. Weithiau bydd y cytundeb hefyd yn amlinellu cyfrifoldebau’r wraig i’w gŵr.

Nodweddion seremoni briodas Iddewig

Mae rhai Iddewon Ashkenazi yn arfer traddodiad lle mae gorchudd yn cael ei roi dros wyneb y briodferch cyn y seremoni a gweddi’n cael ei hadrodd. Dydy hyn ddim yn rhan o draddodiad Iddewon Seffardig.

Weithiau bydd y briodferch a’r priodfab yn defnyddio mikveh ychydig cyn eu priodas. Mewn defod mikveh maen nhw’n trochi eu hunain mewn pwll o ddŵr, yn y synagog fel arfer, i buro eu hunain yn ysbrydol a pharatoi ar gyfer yr adeg y byddan nhw wedi priodi.

Mae purdeb teuluol, y corff a’r meddwl, yn rhan bwysig o briodas i lawer o Iddewon. O ganlyniad, bydd llawer o fenywod Iddewig yn trochi eu hunain yn ddefodol yn y mikveh ar ôl y mislif ac ar ôl geni plentyn.

curriculum-key-fact
Mae seremoni briodas Iddewig yn gallu cael ei chynnal ar unrhyw ddiwrnod ar wahân i’r Shabbat neu ddydd gŵyl.

Mae nodweddion seremoni briodas Iddewig yn cynnwys:

  • Arwyddo’r ketubah, y cytundeb priodas, os nad yw hyn wedi digwydd yn barod cyn y seremoni.
  • Mae’r cwpwl yn sefyll o dan y chuppah, mae bendithion yn cael eu rhoi ac mae’r priodfab yn rhoi modrwy briodas ar fys y briodferch. Mewn rhai traddodiadau, mae’r briodferch yn rhoi modrwy i’r priodfab hefyd.
  • Mae’r Rabbi neu westeion yn adrodd saith bendith, sy’n cael eu galw’n Sheva Brachot. Bydd y briodferch a’r priodfab yn yfed cwpanaid o win ar ôl y saith bendith.
  • Efallai bydd y Rabbi yn dweud ychydig o eiriau am y cwpwl cyn eu bendithio.
  • Ar ddiwedd y seremoni, bydd y priodfab yn torri gwydr â’i droed dde a bydd y gwesteion yn gweiddi 'mazel tov', sy’n golygu llongyfarchiadau. Mae’r traddodiad hwn yn symbol o ddinistrio’r Deml yn Jerusalem. Mae hefyd yn atgoffa Iddewon bod tristwch mawr yn ogystal â llawenydd mawr mewn bywyd weithiau.
  • Yn olaf, mae’r cwpwl yn treulio ychydig funudau ar eu pen eu hunain mewn ystafell breifat fel symbol o’u statws priodasol newydd.
Question

Eglura brif nodweddion seremoni briodas Iddewig.

Mewn seremoni briodas Iddewig bydd y priodfab a’r briodferch yn arwyddo cytundeb priodas sy’n cael ei alw’n ketubah. Byddan nhw’n sefyll dan ganopi, sef y chuppah, a bydd addewidion a bendithion yn cael eu hadrodd. Bydd y priodfab yn rhoi modrwy i’r briodferch, ac mewn rhai traddodiadau bydd y priodfab hefyd yn cael modrwy. Yna bydd y Rabbi, neu un o’r gwesteion, yn adrodd y saith bendith, neu Sheva Brachot, a bydd y priodfab a’r briodferch yn yfed o gwpanaid o win. Mewn rhai priodasau, bydd y priodfab yn torri gwydr â’i droed i gofio dinistrio’r Deml yn Jerusalem. Yna bydd y gwesteion yn gweiddi ‘mazel tov’, sy’n golygu llongyfarchiadau i’r cwpwl.