Priodas

Key facts relating to marriages in the UK.

Mae llawer o bobl yn credu bod dau brif bwrpas i briodas:

  • uno dau berson am oes
  • darparu amgylchedd diogel i eni a magu plant

Mae priodas yn gontract sifil rhwng dau unigolyn.

Mae’r cwpwl sy’n priodi yn gallu dewis cael y seremoni mewn swyddfa gofrestru, neu le arall sydd wedi ei drwyddedu i gynnal priodasau, neu fel rhan o seremoni grefyddol mewn addoldy sydd wedi ei drwyddedu i gynnal priodasau.

Yn 2014 cyflwynodd senedd y Deyrnas Unedig ddeddf (Deddf Priodas (Cyplau o’r un Rhyw) 2014) er mwyn i gyplau o’r un rhyw allu priodi yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, ac eithrio mewn sefydliad crefyddol.

Mae mwy a mwy o gyplau’n dewis byw gyda’i gilydd cyn penderfynu ydyn nhw am briodi. Mae rhai cyplau’n dewis byw gyda’i gilydd heb briodi byth. Pan mae cwpwl yn byw gyda’i gilydd, ond heb fod yn briod, maen nhw’n cyd-fyw. Mae barn gwahanol draddodiadau crefyddol am hyn yn amrywio.