Describing people - CCEA test questions

1

Read the following sentences and choose the correct word / phrase to fill the gap.

Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal / frása ceart chun na bearnaí a líonadh.

Tá na múinteoirí sásta le Harry mar is duine ________ é.

2

Réitím go maith le mo chara is fearr mar ______________.

3

Póilín an t-ainm atá ar mo dheirfiúr, is duine ard agus tanaí _______.

4

Is máthair ______________ í mo mhamaí.

5

5. Ní cara maith é Pól mar __________________.

6

How do you say the following in Irish?

She is a funny person.

7

How do you say the following in Irish?

My brother is immature for his age.

8

What is the correct meaning of this phrase?

Cuireann sé isteach orm.

9

What would be the best response to this question?

Cén fáth a réitíonn tú le do chara is fearr?

10

Which of these is a positive adjective to describe someone else?