Ffurfio fformiwlâu ïonig

Pan mae metelau’n adweithio ag anfetelau, mae electronau yn cael eu trosglwyddo o’r atomau metel i’r atomau anfetel, gan ffurfio ïonau. Enw’r math hwn o gyfansoddyn yw cyfansoddyn ïonig.

Mae adweithiau rhwng metelau ac anfetelau’n cynnwys:

 • sodiwm + clorin → sodiwm clorid
 • magnesiwm + ocsigen → magnesiwm ocsid
 • calsiwm + clorin → calsiwm clorid
 • potasiwm + ocsigen → potasiwm ocsid
 • alwminiwm + ocsigen → alwminiwm ocsid

Does dim angen manylion am sut mae ïonau’n ffurfio yn y testun hwn. Yn Uned 1 mae disgwyl i ti allu defnyddio’r tabl o ïonau cyffredin i ganfod yr ïonau sy’n bresennol mewn cyfansoddyn ac yna llunio fformiwla’r cyfansoddyn o’r ïonau.

Sodiwm clorid

 • Canfod yr ïonau – mae sodiwm clorid yn cynnwys ïonau sodiwm (Na+) ac ïonau clorid (Cl-).
 • Canslo’r gwefrau – rhaid i gyfanswm gwefr cyfansoddyn ïonig fod yn sero. Mae hyn yn golygu bod angen yr un nifer o wefrau positif ag o wefrau negatif. Gan fod gan y sodiwm un wefr bositif a’r clorid un wefr negatif, dim ond un o bob un sydd ei angen i ganslo’r gwefrau.
 • Llunio’r fformiwla – mae angen un o bob ïon. Mae hyn yn arwain at fformiwla o NaCl.

Weithiau mae fformiwla ïonig yn cynnwys ïonau cyfansawdd – grŵp o atomau sy’n bondio â’i gilydd, â gwefr gyffredinol.

Magnesiwm hydrocsid

 • Canfod yr ïonau – mae magnesiwm hydrocsid yn cynnwys ïonau magnesiwm (Mg2+) ac ïonau hydrocsid (OH-).
 • Canslo’r gwefrau – rhaid i gyfanswm gwefr cyfansoddyn ïonig fod yn sero. Yn yr achos hwn, mae gan fagnesiwm ddwy wefr bositif sy’n golygu bod angen dau grŵp hydrocsid i ganslo’r gwefrau’n llwyr.
 • Llunio’r fformiwla – mae angen un ïon magnesiwm a dau ïon hydrocsid. Gan fod ïonau hydrocsid wedi’u gwneud o grŵp o atomau, rhaid i ni eu rhoi nhw mewn cromfachau yn y fformiwla. Mae hyn yn arwain at fformiwla o Mg(OH)2.

Dyma ïonau cyfansawdd eraill sy’n cael eu defnyddio:

 • carbonad (CO32-)
 • sylffad (SO42-)
 • nitrad (NO3-)
 • amoniwm (NH4+)

Haearn(III) ocsid

Yn gyntaf, rhaid adnabod yr ïonau – mae haearn(III) ocsid yn cynnwys ïonau haearn(III) (Fe3+) ac ïonau ocsid (O2-).

Nesaf, rhaid canslo’r gwefrau – rhaid i gyfanswm gwefr cyfansoddyn ïonig fod yn sero. Mae hyn yn golygu bod rhaid i ni gael yr un nifer o wefrau positif ag o wefrau negatif. Gan fod gan yr haearn dair gwefr bositif a’r ocsid ddwy wefr negatif, yr unig ffordd o ganslo’r gwefrau yw cael chwech o bob un. Mae hyn yn golygu bod angen dau ïon haearn a thri ïon ocsid.

Enghraifft

Diagram i ddangos sut mae dau ïon haearn (III) a thri ïon ocsid yn canslo'r gwefrau mewn haearn (III) ocsid.

Yn olaf, rhaid llunio’r fformiwla – mae angen dau ïon haearn a thri ïon ocsid. Mae hyn yn arwain at fformiwla o Fe2O3.

Dydy gwefrau’r ïonau yn fformiwla’r cyfansoddyn ddim yn cael eu hysgrifennu. Mae nifer yr ïonau o bob elfen yn cael ei ysgrifennu fel rhif isysgrif ar ôl y symbol atomig.

Move on to Test
next