Calchfaen [TGAU Cemeg yn unig] test questions

1

Beth yw'r prif gyfansoddyn cemegol mewn calchfaen?

2

Beth yw'r enw cemegol cywir ar y sylwedd sydd gan amlaf yn cael ei alw'n 'galch brwd'?

3

Beth yw'r hafaliad symbolau cytbwys cywir ar gyfer ffurfio calch tawdd solet?

4

Pa un o’r canlynol sy’n ffordd o ddefnyddio calchfaen?

5

Pa un o’r canlynol sy’n un o fanteision economaidd chwarela am galchfaen?

6

Pa un o’r effeithiau canlynol i chwarela sy'n anfantais amgylcheddol?

7

Mae copr carbonad yn solid gwyrdd. Gallwn ni ei ddadelfennu'n thermol yn hawdd drwy ei wresogi â llosgydd Bunsen. Mae'r lliw gwyrdd yn diflannu ac mae solid du'n ffurfio. Mae nwy di-liw hefyd yn ffurfio. Beth yw’r solid du sy'n ffurfio?

8

Mae copr carbonad yn solid gwyrdd. Gallwn ni ei ddadelfennu'n thermol yn hawdd drwy ei wresogi â llosgydd Bunsen. Mae'r lliw gwyrdd yn diflannu ac mae solid du'n ffurfio. Mae nwy di-liw hefyd yn ffurfio. Pa brawf byddet ti'n ei ddefnyddio i gadarnhau beth yw'r nwy hwn, a pha ganlyniad byddet ti'n ei ddisgwyl?

9

Pam mae copr carbonad yn dadelfennu ar dymheredd llawer is na photasiwm carbonad?

10

Wrth ychwanegu swm bach o ddŵr at ddarn solet o galsiwm ocsid, mae'n briwsioni i ffurfio solid o bowdr gwyn, sef calsiwm hydrocsid. Yn ystod yr adwaith mae'n ffisian, ac mae'n ymddangos bod ychydig bach o 'fwg' gwyn yn codi o'r adwaith pryd bynnag mae diferyn o ddŵr yn cael ei ychwanegu. Sut byddet ti'n esbonio'r arsylwadau hyn?