Chwarela

Dyma brif fanteision ac anfanteision chwarela am galchfaen.

ManteisionAnfanteision
Defnydd adeiladu pwysig iawnDinistrio’r dirwedd, a’r cynefinoedd bywyd gwyllt yn y dirwedd
Darparu cyflogaethMae chwythu rheolaidd yn cynhyrchu llawer o sŵn a llwch
Cefnogi’r economi leolMae’r llwch a’r llygredd ychwanegol o gerbydau’n gallu arwain at fwy o gyflyrau resbiradol, fel asthma
System ffyrdd leol wellMwy o draffig, fel lorïau cludiant
Move on to Video
next