Speaking

Chuaigh mé le mo chairde

Here are some questions about travel. There are sample answers to get you started.

1. Cé a chuaigh leat ar saoire?

Who went with you on your holidays?

  • Chuaigh mé le mo...

I went with my...

mo theaghlach - my family

mo chairde - my friends

mo thuismitheoirí - my parents

mo scoil - my school

D'imigh muid sa samhradh

2. Cén uair a d'imigh sibh ar saoire?

When did you go on holiday?

  • D'imigh muid...

We went...

i mí Iúil - in July

i mí Lúnasa - in August

sa samhradh - in summer

ag an Nollaig - at Christmas

ag an Cháisc - at Easter

ag an tSamhain - at Halloween

3. Cá fhad a chaith sibh ar saoire?

How long did you spend on holidays?

  • Chaith muid _____ ann.

We stayed _____ there.

lá amháin - one day

cúpla lá - a couple of days

deireadh seachtaine - a weekend

seachtain - a week

coicís - a fortnight

trí seachtaine - three weeks

- a month

Muid ag stopadh i mbrú óige

4. Cá raibh tú ag stopadh ar saoire?

Where did you stay on holidays?

  • Bhí mé/muid ag stopadh ______ darb ainm _____.

I/we were staying _____ called _____.

ar láithreán campála - on a campsite

ar long - on a ship

i dteach bia agus leaba - in a bed and breakfast

i dteach saoire / i dteach mór - in a villa

i dteachín - in a cottage

i gcarbhán - in a caravan

i mbrú óige - in a youth hostel

in árasán - in an apartment

in óstán cúig réalta - in a five star hotel

le gaolta - with relatives

Bhí an lóistín suite sa chathair

5. Cá raibh an lóistín suite?

Where was the accommodation?

  • Bhí an lóistín suite...

The accomodation was...

ar imeall na cathrach - on the outskirts of the city

cois farraige - by the seaside

faoin tuath - in the countryside

i gceantar siopadóireachta/tuarsóireachta - in a shopping/tourist area

i lár na cathrach - in the city centre

i mbaile beag - in a small town

i mbaile mór - in a big town

i sráidbhaile - in a village

in aice leis an trá - beside the beach

in aice locha - beside a lake

sa chathair - in the city

sna sléibhte - in the mountains

Bhí an lóistín seanaimseartha iontach maith

6. Cad é mar a bhí an lóistín?

How was the accommodation?

  • Bhí an lóistín seanaimseartha...

The accomodation was...

beag bídeach - tiny

ollmhór - huge

galánta - beautiful

ar fheabhas - excellent

iontach maith - very good

nua-aimseartha - modern

seanaimseartha - old fashioned

ag titim as a chéile - falling apart

  • Bhí _____ den chéad scoth ann.

- There was (an) excellent _____.

  • Ní raibh _____ thar mholadh beirte.

- The _____ wasn't worth praising.