Y cyfamod heddiw

Mae’r cyfamodau Iddewig yn dal yn rhan hanfodol o Iddewiaeth heddiw.

Bydd bechgyn Iddewig yn cymryd rhan mewn seremoni Brit Milah pan fyddan nhw’n wyth diwrnod oed. Mewn seremoni brit milah mae bechgyn newydd-anedig yn cael eu henwaedu. Mae’n rhan o’r cyfamod olaf, pan ofynnodd Duw i Abraham dorri ei flaengroen, a blaengroen pob bachgen Iddewig ar ei ôl. Mae hyn yn dal yn arfer cyffredin ymhlith Iddewon. Dyma’r arwydd cyntaf o’u hunaniaeth Iddewig.

Mae’r gorchmynion gafodd eu rhoi i Moses gan Dduw yn dal i gael eu dilyn gan y gymuned Iddewig heddiw. Mae’r Pasg Iddewig (Pesach) yn dal i gael ei ddathlu bob blwyddyn gan Iddewon yng Nghymru, y Deyrnas Unedig, Israel a rhannau eraill o’r byd.

Yn ystod y Pesach mae Iddewon yn cofio straeon:

  • y deg pla gafodd eu hanfon gan Dduw i gosbi’r Eifftiaid pan wnaeth y Pharo wrthod rhyddhau’r Israeliaid o’u caethiwed
  • croesi’r Môr Coch, pan wnaeth Duw agor y môr i helpu’r Israeliaid i ddianc
Move on to Test
next