Graffiau llinell syth

1

Sut fath o linell ydy {y}={6}?

2

Sut fath o linell ydy {x}={-5}?

3

Sut fath o linell ydy {y}={-x}?

4

Beth ydy hafaliad y llinell sy'n mynd drwy'r pwyntiau {(0,0)}, {(1,3)}, {(2,6)}?

5

Beth ydy graddiant llinell â'r hafaliad {y}={7}{x}-{3}?

6

Beth ydy gwerth rhyngdoriad {y} pan fo'r llinell {2}{y}={6}{x}-{8} yn torri echelin {y}?

7

Pa hafaliad sy'n rhoi'r un linell â'r hafaliad {3}{y}+{4}{x}={12}?

8

Beth ydy graddiant y llinell {5}{x}+{2}{y}={8}?

9

Pa hafaliad sy'n rhoi'r un linell â'r hafaliad {6}{x}-{3}{y}={2}?

10

Pa rif sydd ar goll o'r tabl?

Tabl i ddangos gwerthoedd 'x', a '-3x + 4'