Plotio ax + by = c

Mae tablau’n gweithio’n dda pan wyt ti’n plotio graffiau ar ffurf {y} = {mx} + {c}, ond beth sy’n digwydd pan nad ydy’r hafaliad yn y ffurf hon?

Plotia graff {2y} - {4x} = {3}

Sylwa nad ydy’r hafaliad hwn ar ffurf {y} = {mx} + {c}. Mae angen i ti ad-drefnu’r hafaliad i ffurf lle mae ochr chwith yr hafaliad yn cynnwys gwerth {y} yn unig.

Felly adia {4x} at y ddwy ochr i roi:

{2y} = {4x} + {3}

I ganfod {y} rhanna’r ddwy ochr â {2} i roi:

{y} = {2x} + \frac{3}{2}

Nawr dy fod wedi canfod yr hafaliad yn nhermau {y}, gelli di blotio’r graff gan ddefnyddio’r dull arferol.

Move on to Test
next