Plotio y = ax + b gan ddefnyddio tablau

I blotio graff, mae angen i ti ganfod cyfesurynnau sy’n bodloni hafaliad y graff.

Enghraifft

Plotia graff {y} = {2x} + {1}.

Mae angen dewis gwerthoedd ar gyfer {x} a gweld pa werthoedd y maen nhw’n eu rhoi.

Pan mae {x} = -{2}

{y} = ({2}\times{-2}) + {1} = -{3}

Pan mae {x} = {0}

{y} = ({2}\times{0}) + {1} = {1}

Pan mae {x} = {2}

{y} = ({2}\times{2}) + {1} = {5}

Gelli di ddangos hyn mewn tabl:

Tabl yn dangos gwerthoedd ar gyfer x, a pa werthoedd y maen nhw’n eu rhoi

Nawr gelli di blotio’r pwyntiau hyn a’u cysylltu i roi graff {y} = {2x} + {1}.