Cydbwyso hafaliadau

Llinellau syth

Caiff hafaliad llinell syth ar graff ei ffurfio o derm {y}, term {x}, a rhif, ac mae’n cael ei ysgrifennu ar ffurf {y} = {mx} + {c}.

  • Mae {m} yn cynrychioli graddiant y llinell.
  • Y pwynt lle mae’r llinell yn croesi’r echelin {y} ydy’r {c} yn yr hafaliad.

Enghreifftiau

Graff â llinellau syth

Mae gan bob pwynt ar y llinell werdd gyfesuryn {y} sydd yr un fath â’r cyfesuryn {x}

ee ({-1},~{-1}) a ({2},~{2}).

Dywedwn mai hafaliad y llinell ydy {y} = {x}.

Mae gan bob pwynt ar y llinell borffor gyfesuryn {y} (yr ail rif yn y cromfachau) sydd un rhif yn fwy na chyfesuryn {x} yr un llinell, ee ({-3},~{-2}) a ({0},~{1}).

Mewn geiriau eraill, mae’r cyfesuryn {y} yn hafal i’r cyfesuryn {x} + {1}.

Felly hafaliad y llinell ydy {y} = {x} + {1}.

Question

Beth ydy hafaliad y llinell hon?

Graff â llinellau syth

Cyfesurynnau’r pwyntiau ydy ({2},~{4}), ({1},~{2}) a ({-2},~{-4}).

Hafaliad y llinell sy’n ffitio’r gwerthoedd {x} ac {y} hyn ydy {y} = {2x}.