Cydbwyso hafaliadau

Llinellau syth

Caiff hafaliad llinell syth ar graff ei ffurfio o derm \({y}\), term \({x}\), a rhif, ac mae’n cael ei ysgrifennu ar ffurf \({y} = {mx} + {c}\).

  • Mae \({m}\) yn cynrychioli graddiant y llinell.
  • Y pwynt lle mae’r llinell yn croesi’r echelin\({y}\) ydy’r \({c}\) yn yr hafaliad.

Enghreifftiau

Graff â llinellau syth

Mae gan bob pwynt ar y llinell werdd gyfesuryn \({y}\) sydd yr un fath â’r cyfesuryn \({x}\)

ee \(({-1},~{-1})\) a \(({2},~{2})\).

Dywedwn mai hafaliad y llinell ydy \({y} = {x}\).

Mae gan bob pwynt ar y llinell borffor gyfesuryn \({y}\) (yr ail rif yn y cromfachau) sydd un rhif yn fwy na chyfesuryn \({x}\) yr un llinell, ee \(({-3},~{-2})\) a \(({0},~{1})\).

Mewn geiriau eraill, mae’r cyfesuryn \({y}\) yn hafal i’r cyfesuryn \({x} + {1}\).

Felly hafaliad y llinell ydy \({y} = {x} + {1}\).

Question

Beth ydy hafaliad y llinell hon?

Graff â llinellau syth

Cyfesurynnau’r pwyntiau ydy \(({2},~{4})\), \(({1},~{2})\) a \(({-2},~{-4})\).

Hafaliad y llinell sy’n ffitio’r gwerthoedd \({x}\) ac \({y}\) hyn ydy \({y} = {2x}\).