Y ffurf x = c ac y = c

Mae gan graffiau o’r math hwn linell syth naill ai’n llorweddol neu’n fertigol.

Enghraifft {y} = {c}

Mae gan bob pwynt ar y llinell hon gyfesuryn {y} sy’n {4} felly gelli di ddweud mai hafaliad y llinell ydy {y} = {4}.

Graff yn dangos yr hafaliad y = 4

Enghraifft {x} = {c}

Mae gan bob pwynt ar y llinell hon gyfesuryn {x} sy’n {7} felly gelli di ddweud mai hafaliad y llinell ydy {x} = {7}.

Graff yn dangos yr hafaliad x = 7

Ar gyfer pob graff llinell fertigol mae hafaliad ar ffurf {x} = {c}

ee {x} = {1}, {x} = {-3}, {x} = {4}, ayyb.

Ar gyfer pob graff llinell lorweddol mae hafaliad ar ffurf {y}={c}

ee {y} = {3}, {y} = {-2}, {y} = {1}, ayyb.

Os nad wyt ti’n gallu cofio os ydy hafaliad y llinell ar ffurf {x} = ... ynteu {y} = ..., canfydda gyfesurynnau o leiaf ddau bwynt ar y llinell.

Os ydy’r cyfesurynnau {x} yr un fath, hafaliad y llinell fydd {x} = ...

Os ydy’r cyfesurynnau {y} yr un fath, hafaliad y llinell fydd {y} = ...