Electrolysis ac echdynnu alwminiwm test questions

1

Mewn electrolysis, beth yw enw'r electrod negatif?

2

Beth sy'n digwydd ar yr anod yn ystod electrolysis?

3

Yn ystod electrolysis plwm(II) bromid tawdd, beth yw'r cynnyrch ar yr anod?

4

Beth yw'r hafaliad cywir ar gyfer ffurfio nwy clorin ar yr anod yn ystod electrolysis hydoddiant sodiwm clorid crynodedig? [Haen uwch yn unig]

5

Ble mae ocsidio'n digwydd yn ystod electrolysis? [Haen uwch yn unig]

6

Pa nwy sy'n ffurfio ar yr electrod positif wrth i ni ddefnyddio electrolysis i echdynnu alwminiwm?

7

Electrodau o ba ddefnydd rydyn ni'n eu defnyddio i echdynnu alwminiwm?

8

Beth yw cyflwr ffisegol yr electrolyt wrth i ni echdynnu alwminiwm?

9

Beth yw'r cynhyrchion ar yr electrodau wrth i ni echdynnu alwminiwm?

10

Pam rydyn ni'n hydoddi alwmina (alwminiwm ocsid) mewn cryolit tawdd?