Electrolysis cyfansoddion ïonig tawdd

Dyma beth sy’n digwydd yn ystod electrolysis.

  • Mae ïonau â gwefr bositif yn symud at yr electrod negatif (catod). Maen nhw’n derbyn electronau ac yn cael eu rhydwytho.
  • Mae ïonau â gwefr negatif yn symud at yr electrod positif (anod). Maen nhw’n colli electronau ac yn cael eu hocsidio.
  • Enw’r sylwedd sy’n cael ei ddadelfennu yw’r electrolyt, sy'n hylif neu hydoddiant sy’n cynnwys ïonau sy’n rhydd i symud.
Dau electrod wedi’u cysylltu â chell. Mae'r electrod negatif (catod) yn atynnu ïonau positif ac mae'r electrod positif (anod) yn atynnu ïonau negatif.

Mae sylweddau ïonig yn cynnwys gronynnau â gwefr, sef ïonau. Er enghraifft, mae plwm(II) bromid (PbBr2) yn cynnwys ïonau plwm â gwefr bositif (Pb2+) ac ïonau bromid â gwefr negatif (Br).

Electrolysis yw’r broses lle rydyn ni’n dadelfennu (torri i lawr) sylweddau ïonig i ffurfio sylweddau symlach drwy yrru cerrynt trydanol drwyddyn nhw.

Llif electronau neu ïonau yw trydan. Er mwyn i electrolysis weithio, rhaid i’r cyfansoddyn gynnwys ïonau. Dydy cyfansoddion cofalent ddim yn gallu gweithredu fel electrolytau oherwydd maen nhw wedi’u gwneud o atomau niwtral.

Rhaid i’r ïonau fod yn rhydd i symud, sy’n bosibl pan mae sylwedd ïonig wedi’i hydoddi mewn dŵr neu pan mae wedi ymdoddi. Er enghraifft, os ydyn ni’n gyrru trydan drwy blwm bromid tawdd, mae’r plwm(II) bromid yn dadelfennu i ffurfio plwm a bromin.

Electrolysis plwm bromid tawdd, mae'n cael ei ddadelfennu i ffurfio ïonau plwm positif (sy'n cael eu hatynnu at yr electrod negatif) ac ïonau bromin negatif (sy'n mynd at yr electrod positif).