Cyfyngiant

Mae’r adweithydd niwclear wedi'i leoli mewn cynhwysydd gwasgedd dur mewn adeilad cyfyngiant arall, sydd fel arfer wedi'i wneud o goncrit. Mae'r adeilad cyfyngiant yn amgylchynu'r adweithydd niwclear. Mae gan bron pob atomfa adeilad cyfyngiant.

Mae'r adeilad cyfyngiant wedi'i gynllunio:

  • i sicrhau bod defnydd ymbelydrol yn cael ei gadw i mewn dan unrhyw amodau
  • i sicrhau bod yr atomfa wedi'i hamddiffyn rhag unrhyw ddigwyddiad
  • i warchod rhag ymbelydredd dan unrhyw amodau