Cyflwyniad i hafaliadau test questions

1

Datrysa'r hafaliad: \({c}-{7}={1}{2}\)

2

Datrysa'r hafaliad: \({5}-{x}={9}\)

3

Beth ydy gwerth \({c}\) os ydy \({7}{c}={63}\)?

4

Datrysa'r hafaliad: \({3}{x}+{7}={10}\)

5

Datrysa'r hafaliad: \({9}-{5}{x}={24}\)

6

Datrysa'r hafaliad: \({6}{x}+{5}={19}-{x}\)

7

Datrysa'r hafaliad: \({4}({2}{y}-{3})={3}({y}+{6})\)

8

Datrysa'r hafaliad: \({4}{x}-{5}=\frac{1}{3}\)

9

Datrysa'r hafaliad: \(\frac{({y}-{4})}{2}=\frac{({2}-{y})}{3}\)

10

Datrysa'r hafaliad: \(\frac{({x}+{7})}{6}=\frac{x}{3}\)