Ffracsiynau ar y ddwy ochr

Os oes gan hafaliad ffracsiynau ar y ddwy ochr, lluosa’r ddwy ochr â Lluosrif Cyffredin Lleiaf yr enwaduron.

Question

Datrysa:

\frac{({x}-{3})}{2}=\frac{({x}-{2})}{3}

Mae un ochr wedi ei rhannu â {2}. Mae’r ochr arall wedi ei rhannu â {3}. Lluosrif Cyffredin Lleiaf {2} a {3} ydy {6}, felly lluosa’r ddwy ochr â {6}.

\frac{({x}-{3})}{2}\times{6}=\frac{({x}-{2})}{3}\times{6}

{3}({x} - {3}) = {2}({x} - {2})

Ehanga’r cromfachau:

{3x} - {9} = {2x} - {4}

Tynna {2x} o’r ddwy ochr:

{x} - {9} = - {4}

Adia {9} at y ddwy ochr:

{x} = {5}

Move on to Test
next