Ffracsiynau ar y ddwy ochr

Os oes gan hafaliad ffracsiynau ar y ddwy ochr, lluosa’r ddwy ochr â Lluosrif Cyffredin Lleiaf yr enwaduron.

Question

Datrysa:

\[\frac{({x}-{3})}{2}=\frac{({x}-{2})}{3}\]

Mae un ochr wedi ei rhannu â \({2}\). Mae’r ochr arall wedi ei rhannu â \({3}\). Lluosrif Cyffredin Lleiaf \({2}\) a \({3}\) ydy \({6}\), felly lluosa’r ddwy ochr â \({6}\).

\[\frac{({x}-{3})}{2}\times{6}=\frac{({x}-{2})}{3}\times{6}\]

\[{3}({x} - {3}) = {2}({x} - {2})\]

Ehanga’r cromfachau:

\[{3x} - {9} = {2x} - {4}\]

Tynna \({2x}\) o’r ddwy ochr:

\[{x} - {9} = - {4}\]

Adia \({9}\) at y ddwy ochr:

\[{x} = {5}\]

Move on to Test
next