Hafaliadau sy’n cynnwys x negatif

curriculum-key-fact
Os ydy gwerth x yn negatif, gwna’r hafaliad yn yr un ffordd – anela at gael pob x ar un ochr i’r hafaliad.

Enghraifft 1

Datrysa’r hafaliad \({5x} - {2} = {12} - {2x}\).

Rwyt ti angen cael pob rhif anhysbys \({x}\) ar un ochr i’r hafaliad yn unig, felly dechreua drwy adio \({2x}\) at y ddwy ochr: \({7x} - {2} = {12}\)

Wedyn, adia \({2}\) at y ddwy ochr: \({7x} = {14}\)

Ac yn olaf, rhanna â \({7}\) i roi \({x} = {2}\).

Galli di wirio dy ateb yn yr hafaliad gwreiddiol. Felly rho \({2}\) yn lle \({x}\) yn yr hafaliad \({5x} - {2} = {12} - {2x}\).

\[({5}\times{2}) - {2} = {12} - ({2}\times{2})\]

\[{10} - {2} = {12} - {4}\]

\[{8} = {8}\]

Mae hyn yn gwneud synnwyr, felly mae’r gwerth \({x} = {2}\) yn gywir.

Enghraifft 2

Datrysa’r hafaliad \({4x} = {10} - {x}\).

Adia \({x}\) at y ddwy ochr i roi \({5x} = {10}\).

I ganfod \({x}\), rhanna’r ddwy ochr â \({5}\) i gael \({x} = {2}\).

Question

Datrysa’r hafaliad \({4x} + {1} = {2x} + {5}\).

Dechreua drwy dynnu \({2x}\) o’r ddwy ochr i’r hafaliad i roi:

\[{2x} + {1} = {5}\]

Wedyn tynna \({1}\) o’r ddwy ochr i roi:

\[{2x} = {4}\]

Rhanna’r ddwy ochr â \({2}\) i roi:

\[{x} = {2}\]