Hafaliadau sy’n cynnwys x negatif

curriculum-key-fact
Os ydy gwerth x yn negatif, gwna’r hafaliad yn yr un ffordd – anela at gael pob x ar un ochr i’r hafaliad.

Enghraifft 1

Datrysa’r hafaliad {5x} - {2} = {12} - {2x}.

Rwyt ti angen cael pob rhif anhysbys {x} ar un ochr i’r hafaliad yn unig, felly dechreua drwy adio {2x} at y ddwy ochr: {7x} - {2} = {12}

Wedyn, adia {2} at y ddwy ochr: {7x} = {14}

Ac yn olaf, rhanna â {7} i roi {x} = {2}.

Galli di wirio dy ateb yn yr hafaliad gwreiddiol. Felly rho {2} yn lle {x} yn yr hafaliad {5x} - {2} = {12} - {2x}.

({5}\times{2}) - {2} = {12} - ({2}\times{2})

{10} - {2} = {12} - {4}

{8} = {8}

Mae hyn yn gwneud synnwyr, felly mae’r gwerth {x} = {2} yn gywir.

Enghraifft 2

Datrysa’r hafaliad {4x} = {10} - {x}.

Adia {x} at y ddwy ochr i roi {5x} = {10}.

I ganfod {x}, rhanna’r ddwy ochr â {5} i gael {x} = {2}.

Question

Datrysa’r hafaliad {4x} + {1} = {2x} + {5}.

Dechreua drwy dynnu {2x} o’r ddwy ochr i’r hafaliad i roi:

{2x} + {1} = {5}

Wedyn tynna {1} o’r ddwy ochr i roi:

{2x} = {4}

Rhanna’r ddwy ochr â {2} i roi:

{x} = {2}