Hafaliadau sy’n cynnwys x ar y ddwy ochr

Mae’r un rheolau’n gweithio os ydy hafaliad yn cynnwys \({x}\) ar y ddwy ochr. Cadwa gydbwysedd yr hafaliad drwy wneud yr un gweithrediad ar y ddwy ochr.

Enghraifft

Datrysa’r hafaliad \({2x} + {2} = {x} + {4}\).

Cynrychiolir yr hafaliad \({2x} + {2} = {x} + {4}\) gan y diagram canlynol:

Diagram o glorian

Fel arfer, mae’r bagiau’n cynrychioli’r rhif anhysbys (\({x}\)) ac mae’r losin yn cynrychioli’r rhifau. Anela at gael y rhifau anhysbys ar un ochr i’r hafaliad yn unig, felly i ddechrau, tynna \({x}\) o’r ddwy ochr:

Diagram o glorian

Nawr fod gen ti’r math o hafaliad sy’n gyfarwydd i ti, y cwbl sydd angen i ti ei wneud ydy tynnu \({2}\) o’r ddwy ochr.

Diagram o glorian

O’i ysgrifennu’n algebraidd, dyma ydy hyn:

\[{2x} + {2} = {x} + {4}\]

Tynna \({x}\) o’r ddwy ochr i roi \({x} + {2} = {4}\).

Tynna \({2}\) o’r ddwy ochr i roi \({x} = {2}\).