Hafaliadau mwy cymhleth

Weithiau bydd hafaliad yn cynnwys rhif anhysbys wedi ei luosi, ee {5y} = {20}. I ddatrys hyn mae angen i ti gael y rhif anhysbys ar ei ben ei hun. I wneud hyn, rhanna’r ddwy ochr â {5}.

{5y} = {20}

{5y}\div{5} = {20}\div{5}

{y} = {4}

Weithiau bydd hafaliad yn cynnwys rhif anhysbys wedi ei luosi, yn ogystal â rhifau eraill, ee {3x} + {2} = {8}.

Mewn hafaliadau o’r math hwn, dy nod ydy cael pob x (y rhif anhysbys) ar un ochr a’r holl rifau ar y llall.

Enghraifft

Gad i ni ddatrys yr hafaliad {3x} + {2} = {8}. Gallwn ddangos hyn mewn llun fel hyn, lle mae pob bag yn cynnwys {x} o losin.

Diagram o glorian

{3x} + {2} = {8}.

Rydyn ni eisiau cael yr {x} ar ei ben ei hun. Dechreua drwy dynnu {2} o’r ddwy ochr:

Diagram o glorian

{3x} + {2} - {2} = {8} - {2}

{3x} = {6}

Wedyn rhanna â {3}:

Felly {x} = {2}

Diagram o glorian
Question

Datrysa’r hafaliad {4x} - {5} = {3}.

{4x} - {5} = {3}

Adia {5} i’r ddwy ochr i roi:

{4x} = {8}

Rhanna’r ddwy ochr â {4} i roi:

{x} = {2}