Beth ydy hafaliadau?

Mae hafaliadau wedi eu ffurfio o ddau fynegiad â hafalnod rhyngddyn nhw, ee:

\[{x} + {2} = {1}\]

I ddatrys hafaliad, mae angen i ti ganfod gwerthoedd y rhifau coll.

Enghraifft

Dw i’n meddwl am rif, adio pedwar, a’r ateb ydy saith.

Dyma sut mae ysgrifennu hwn ar ffurf algebraidd:

\({x} + {4} = {7}\).

Mae \({x}\) yn cynrychioli’r rhif y gwnest ti feddwl amdano.

Mae \({x} + {4} = {7}\) yn enghraifft o hafaliad algebraidd. Mae \({x}\) yn cynrychioli rhif anhysbys.

Rhaid mai \({3}\) ydy’r rhif y gwnest ti feddwl amdano gyntaf \(({3} + {4} = {7})\). Felly, \({x} = {3}\) ydy’r ateb i’r hafaliad \({x} + {4} = {7}\).