Beth ydy hafaliadau?

Mae hafaliadau wedi eu ffurfio o ddau fynegiad â hafalnod rhyngddyn nhw, ee:

{x} + {2} = {1}

I ddatrys hafaliad, mae angen i ti ganfod gwerthoedd y rhifau coll.

Enghraifft

Dw i’n meddwl am rif, adio pedwar, a’r ateb ydy saith.

Dyma sut mae ysgrifennu hwn ar ffurf algebraidd:

{x} + {4} = {7}.

Mae {x} yn cynrychioli’r rhif y gwnest ti feddwl amdano.

Mae {x} + {4} = {7} yn enghraifft o hafaliad algebraidd. Mae {x} yn cynrychioli rhif anhysbys.

Rhaid mai {3} ydy’r rhif y gwnest ti feddwl amdano gyntaf ({3} + {4} = {7}). Felly, {x} = {3} ydy’r ateb i’r hafaliad {x} + {4} = {7}.