Cyflwyno dy ddrama

Wrth drosglwyddo darn o ddrama o’r dudalen i’r llwyfan, neu berfformio golygfa rwyt ti wedi ei dyfeisio dy hun, mae llawer o bethau i’w hystyried. Dehongli ydy’r gair am y dewisiadau rwyt ti’n eu gwneud am y ffordd rwyt ti am chwarae’r olygfa. Dydy llwyfannu ddim yn golygu’r set neu’r llwyfan ei hun yn unig. Mae’n cyfeirio at bopeth rwyt ti’n ei wneud ar y llwyfan i ddod â’r ddrama’n fyw.

Perthynas â’r gynulleidfa

Tra bod y berthynas rhwng cymeriadau â’i gilydd ar y llwyfan yn bwysig, felly hefyd y berthynas a’r rhyngweithio rhwng yr actorion a’r gynulleidfa. Hyd yn oed os ydy dy ddrama’n naturiolaidd gyda’r gynulleidfa’n gwylio’r digwyddiadau, mae ei chynnwys yn hanfodol i lwyddiant dy waith. Heb gynulleidfa does dim theatr.

Y bedwaredd wal

Mae’r bedwaredd wal fel sgrin anweledig rhwng yr actorion a’r gynulleidfa. Dychmyga’r llwyfan fel blwch gydag un ochr ar agor lle mae’r gynulleidfa’n eistedd. Mae darn lle mae’r gynulleidfa’n sylwedyddion goddefol yn cadw’r bedwaredd wal yn gyfan. Does dim cyswllt uniongyrchol rhwng yr actorion a’r gynulleidfa.

Darlun o lwyfan syml mewn bocs esgidiau, gyda "Y bedwaredd wal" wedi ei labelu

Mewn gwaith lle mae’r actorion yn siarad yn uniongyrchol â’r gynulleidfa neu lle mae cyswllt llygaid clir yn cael ei wneud rhwng yr actorion a’r gynulleidfa, caiff y bedwaredd wal ei thorri. Caiff y gynulleidfa ei chynnwys yn y ddrama ac mae’n agosach at y digwyddiadau ar y llwyfan.

Bydd cynnwys pedwaredd wal neu beidio yn dy waith yn dylanwadu ar y berthynas ofodol rhwng y gynulleidfa a’r actorion a’r math o lwyfan y byddi di’n ei ddewis.

Darllena Defnyddio’r gofod i weld y gwahanol fathau o lwyfan rwyt ti’n gallu eu defnyddio.