Trosedd a chosb (Cristnogaeth) test questions

1

Beth yw diwygio fel amcan cosbi?

2

Beth yw dial fel amcan cosbi?

3

Sut mae carchar yn amddiffyn cymdeithas?

4

Beth yw'r gosb eithaf?

5

Sut dylai Cristnogion drin carcharorion?

6

Pam mae rhai Cristnogion yn erbyn y gosb eithaf?

7

Beth yw cydwybod?

8

Beth yw caplan?

9

Beth yw’r Deg Gorchymyn?

10

Pa un o amcanion cosbi sydd ddim yn cael ei fodloni gan y gosb eithaf?