Astudiaeth achos – Mark Duggan

Ar ôl marwolaeth Mark Duggan, a gafodd ei saethu'n farw gan yr heddlu yn Llundain ym mis Awst 2011, aeth miloedd o bobl mewn trefi a dinasoedd ledled Lloegr allan ar y strydoedd i brotestio.

Arweiniodd hyn at don o ymddygiad treisgar. Roedd pobl yn cyflawni troseddau, megis ysbeilio a llosgi bwriadol a chafodd llawer iawn o heddlu eu trefnu i geisio rheoli'r sefyllfa.

Roedd yr awdurdodau a'r cyfryngau'n galw'r digwyddiadau hyn yn derfysgoedd, ac eraill yn eu disgrifio nhw fel protestiadau. Roedd rhai pobl yn cyfeirio at y digwyddiadau fel "terfysgoedd BlackBerry" oherwydd bod nifer o bobl yn defnyddio dyfeisiau symudol a chyfryngau cymdeithasol i drefnu'r terfysg.

Myfyrio a thrafod

  • Sut rwyt ti'n meddwl dylai'r bobl oedd yn ysbeilio ac yn cynnau tanau'n fwriadol fod wedi cael eu cosbi?
  • Pa un o amcanion cosbi (diwygio/dial/amddiffyn/atal/gwneud iawn) fyddai'r pwysicaf i ti?
  • Esbonia sut gallai dysgeidiaethau ac egwyddorion Cristnogol effeithio ar y penderfyniad am y ffordd orau o drin pobl fyddai wedi'u cael yn euog o droseddau ar yr achlysur hwn.
Move on to Test
next