Diwygwyr carcharau

Mae diwygwyr carcharau eisiau gwella'r system garcharu. Eu bwriad yw creu system gyfiawnder sy'n deg ac yn ddyngar, ac sy'n helpu i ddiwygio pobl sydd wedi troseddu, yn ogystal â'u cosbi nhw. Mae'r Ymddiriedolaeth Diwygio Carcharau'n gweithio ledled y Deyrnas Unedig i geisio sbarduno newid. Eu prif dargedau yw:

  • lleihau carcharu diangen a hybu datrysiadau cymunedol i droseddu
  • gwella'r ffordd caiff carcharorion a'u teuluoedd eu trin, a'r amodau ar eu cyfer nhw
  • hybu cydraddoldeb a hawliau dynol yn y system gyfiawnder

Mae cyfraddau aildroseddu yn y Deyrnas Unedig yn uchel ac mae diwygwyr yn dadlau nad yw'r system garcharu'n gwneud digon i addysgu a hyfforddi carcharorion er mwyn iddyn nhw beidio ag aildroseddu.

Mae diwygwyr yn credu bod addysg yn gam allweddol er mwyn helpu troseddwyr. Maen nhw hefyd yn credu mai dim ond pobl fyddai'n beryglus i bobl eraill mewn cymdeithas ddylai fod yn y carchar. Dylid ystyried dewisiadau eraill ar gyfer pobl sydd ddim yn y categori hwn.