Beth yw amcanion cosbi?

Mae pobl yn cael eu cosbi am reswm. Yn aml, bydd amcanion cosbi yn gorgyffwrdd, er enghraifft mae'r gosb eithaf yn atal pobl rhag cyflawni troseddau tebyg ac yn amddiffyn y cyhoedd rhag yr unigolyn sy'n euog o'r trosedd. Dyma'r chwech amcan cydnabyddedig wrth gosbi pobl:

  • atal - dylai'r gosb gymell pobl i beidio â throseddu
  • amddiffyn - dylai'r gosb amddiffyn cymdeithas rhag y troseddwr a'r troseddwr rhagddo ei hun
  • diwygio - dylai'r gosb ddiwygio y troseddwr
  • dial - dylai'r gosb wneud i'r troseddwr dalu am y peth drwg mae wedi'i wneud
  • gwneud iawn - dylai'r gosb ddigolledu dioddefw(y)r trosedd
  • cyfiawnder - mae'r gosb yn gwneud yn siŵr bod y gyfraith yn cael ei pharchu
Question

Esbonia beth yw amcan cosb atal.

Mae cosb atal yn ceisio cymell pobl i beidio â throseddu. Dyma oedd un o brif ddibenion y gosb eithaf.

Mathau o gosb a'u bwriad

Beth yw'r cysylltiad rhwng mathau o gosb a'u bwriad?

Rydyn ni'n defnyddio gwahanol ddulliau i gosbi troseddwyr am eu troseddau. Mae gwahanol fwriad yn gysylltiedig â phob cosb.

CosbSut mae hyn yn cyflawni bwriad y gosb
Carcharatal/amddiffyn/diwygio
Tagio electronigatal/amddiffyn
Dirwyondial/gwneud iawn
Gwasanaeth yn y gymuneddiwygio/dial
Y gosb eithafamddiffyn/atal
Profiannaethdiwygio/cyfiawnhau