Beth sy'n achosi troseddu

Police recorded crimes in England and Wales for year ending March 2017, listed by category of offence.Troseddau a gofnodwyd gan yr Heddlu yng Nghymru a Lloegr am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 2017

Mae llawer o ddamcaniaethau i esbonio pam mae pobl yn troseddu, ond yn gyffredinol mae cytuno ar sut mae pobl yn mynd yn droseddwyr. Mae ymddygiad troseddol yn perthyn i un, neu fwy nag un, o'r categorïau isod.

Mae ymddygiad troseddol:

 • yn gallu cael ei achosi gan ddewis rhydd unigolyn
 • yn gallu cael ei achosi gan amgylchedd unigolyn, er enghraifft, gallai ddod o gartref sydd wedi ei chwalu neu fod yn fethiant yn yr ysgol ysgogi person i ddechrau troseddu
 • yn gallu ymddangos fel yr unig opsiwn i unigolyn sy'n methu â chydymffurfio â chymdeithas
 • yn gallu datblygu os yw unigolyn yn troi â throseddwyr eraill

Dyma rai ffactorau cyffredin sy'n achosi troseddu:

 • tlodi
 • problemau iechyd meddwl
 • caethiwed
 • diffyg addysg
 • pwysau gan bobl eraill
 • diweithdra
 • dod i gysylltiad â thrais drwy'r cyfryngau, er enghraifft gemau fideo