Beth sy'n gwneud i weithred fod yn 'anghywir'?

Un o'r prif anawsterau wrth benderfynu a yw ymddygiad neu weithred yn dda neu'n ddrwg yw gallu diffinio ystyr y termau hynny. Meta-foeseg yw'r term sy'n cael ei roi i astudio'r termau hyn ac eraill. Mae meta-foeseg yn archwilio ystyr iaith foesegol a sut rydyn ni'n ei defnyddio hi.

I Gristnogion, mae cysylltiad uniongyrchol rhwng eu ffydd nhw a sut i ddiffinio 'da' neu 'ddrwg'. Mae hyn yn golygu bod penderfynu beth sy'n gywir ac yn anghywir yn gysylltiedig â:

  • dysgeidiaethau Crist
  • dysgeidiaethau'r Eglwys
  • ewyllys Duw
  • cyfraith a threfn naturiol

Wrth ystyried unrhyw ymddygiad neu weithred, rhaid gofyn a yw'n mynd yn groes i ddysgeidiaethau ac egwyddorion y ffydd. Mae modd diffinio unrhyw ymddygiad neu weithred sy'n groes i ewyllys Duw fel 'drwg', er enghraifft mae llofruddiaeth yn ddrwg oherwydd mae'n mynd yn groes i orchymyn Duw i beidio â lladd.

Gall unigolion wneud penderfyniadau mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Bydd unigolion yn defnyddio ystod eang o ffynonellau i'w helpu i ddewis, gan gynnwys:

  • cydwybod
  • ffydd
  • ysgrythur
  • deddfau a normau diwylliannol