Lleihau effeithiau peryglon naturiol – CBAC

1

Beth yw daeargryn?

2

Beth yw ystyr bod yn agored i niwed?

3

Beth mae VEI (Mynegrif Ffrwydroldeb Folcanig) yn ei fesur?

4

Sawl gwaith yn fwy yw daeargryn maint deg na daeargryn maint naw?

5

Pa ffactor cymdeithasol sy’n debygol o gynyddu bygythiad y perygl i bobl?

6

Pa un o’r rhain sy’n enghraifft o effaith ffisegol sy’n gysylltiedig â llosgfynyddoedd?

7

Beth sy’n enghraifft o ymateb sy’n helpu i leihau effaith perygl naturiol mawr?

8

Beth yw effaith tebygol tai sydd wedi cael eu hadeiladu’n wael?

9

Pa nwy sy’n cynyddu wrth i chi fynd yn agosach at echdoriad folcanig?

10

Wrth fapio peryglon, pa liw sy’n aml yn ardal dan waharddiad?