Beth ydy cyfryngau drama?

Owen Arwyn mewn gwisg clown yn eistedd mewn cadair yng nghynhyrchiad Pridd gan Aled Jones Williams
Owen Arwyn yn actio yn Pridd gan Aled Jones Williams, Theatr Genedlaethol Cymru, 2013 LLUN: Kristen McTernan

Cyfryngau drama ydy'r cynhwysion sydd eu hangen ar gyfer llwyfannu drama. Mae gan artist ddewis o gyfryngau i’w defnyddio, ee paent, pensil, ffotograffiaeth, clai. Dyma'r cyfryngau sydd ar gael i'r artist greu celf. Mae gan ddrama lawer o gyfryngau hefyd; mae'r rhain yn cyfuno i greu perfformiad llwyddiannus.

Mae wyth prif faes i'w hystyried:

  • gwisg, mygydau a cholur
  • cerddoriaeth a sain
  • goleuo
  • gofod
  • set
  • propiau
  • symudiad, meim ac ystum
  • llais ac iaith