Yr Iesu fel Duw Ymgnawdoledig (Cristnogaeth) test questions

1

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth ddweud Iesu fel Duw mewn cnawd?

2

Pa un o’r canlynol sy’n enghraifft o'r Ysbryd Glân yn gweithio drwy Iesu?

3

Beth yw ystyr y term 'Meseia'?

4

Beth mae'r term 'gwneud iawn' yn cyfeirio ato?

5

Pwy ymwelodd â'r baban Iesu ym Methlehem?

6

Pwy ddedfrydodd Iesu i farwolaeth?

7

Beth ddigwyddodd ar adeg marwolaeth Iesu?

8

Sut cafodd Iesu ei ladd?

9

Beth yw ystyr y term atgyfodiad?

10

Beth yw enw’r diwrnod pan rydyn ni'n dathlu atgyfodiad Iesu?