Atgyfodiad

Nid yw amser Iesu ar y Ddaear yn gorffen â marwolaeth Iesu. Mae atgyfodiad Iesu yn gwireddu'r broffwydoliaeth y byddai Mab y Dyn yn cyfodi eto.

Ar fore'r dydd Sul, mae'r Efengyl yn ôl Luc yn datgan bod rhai o'r gwragedd wedi mynd i ymweld â bedd Iesu i eneinio ei gorff. Pan gyrhaeddodd y gwragedd, fe welon nhw fod y garreg oedd yn gorchuddio'r bedd wedi rholio i ffwrdd ac ymddangosodd dau ddyn mewn dillad disglair o'u blaenau nhw. Gofynnodd y dynion i'r gwragedd:

quote
Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma; y mae wedi ei gyfodi.Luc 24:5

Aeth y gwragedd i ddweud wrth yr apostolion, ond wnaeth yr apostolion ddim eu credu nhw, felly rhedodd Pedr at y bedd a'i weld yn wag, yn union fel roedd y gwragedd wedi'i ddweud. Daeth yn ôl yn syfrdan wrth yr hyn yr oedd wedi'i weld.

curriculum-key-fact
Y diwrnodau allweddol sy'n cael eu dathlu yn yr Wythnos Sanctaidd yw Sul y Blodau, Iau Cablyd, Gwener y Groglith a Sul y Pasg.