Iesu y Meseia

Term Hebraeg yw Meseia ac mae’n golygu ‘yr eneiniog’.

Mae’n deitl sy’n cael ei roi i unigolyn gan bobl sy’n credu mai ef yw’r gwaredwr, ac y bydd yn dod â gwaredigaeth i ddynolryw.

Mae’r term ‘yr eneiniog’ yn cael ei ddefnyddio mewn Cristnogaeth yn ogystal â mewn Iddewiaeth. Mae Cristnogion yn credu bod y Meseia wedi’i anfon gan Dduw i achub dynolryw.

curriculum-key-fact
Mae Crist a Meseia yn ddau derm sy’n golygu ‘yr eneiniog’.

Mae’r prawf mai Iesu yw’r un sydd wedi’i ddewis i’w weld drwy’r Testament Newydd i gyd, er enghraifft y ffaith ei fod wedi atgyfodi ar ôl marw a’i fod wedi cyflawni nifer o wyrthiau.

Cafodd y Meseia ei anfon i achub dynolryw yn ysbrydol, a’i farwolaeth a’i atgyfodiad sy’n rhoi’r waredigaeth hon.

Yn yr Efengyl yn ôl Mathew, mae Pedr yn datgan mai Iesu yw’r Meseia:

quote
Atebodd Simon Pedr, “Ti yw’r Meseia, Mab y Duw byw.Mathew 16:16

Mae’r datganiad hwn yn cadarnhau i Gristnogion mai Iesu yw’r Meseia. Mewn geiriau eraill, mae’n cadarnhau mai ef yw’r un sydd wedi’i ddewis i’w anfon i wneud ewyllys Duw.

Er na wnaeth Iesu erioed honni mai ef oedd y Meseia, roedd ysgrifenwyr yr Efengylau’n awgrymu bod hynny’n wir.