Duw y Mab

Cafodd Duw y Mab ei anfon i'r Ddaear ar ffurf ddynol i achub bodau dynol. Cafodd ei aberthu dros bechodau dynoliaeth, ac mae hyn yn galluogi dynoliaeth i gael eu haduno â Duw ar ôl marwolaeth. Iesu Grist yw ymgnawdoliad Duw ar y Ddaear:

quote
A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith...Ioan 1:14
Silwét o Iesu yn erbyn yr awyr ar fachlud haul
Roedd Iesu Grist yn gwbl ddwyfol ac yn gwbl ddynol. Mae hyn yn golygu ei fod yn Dduw yn llawn, ac yn ddynol yn llawn