Yr esgyniad

Ar ôl atgyfodiad Iesu, treuliodd amser gyda'r apostolion a dywedodd wrthynt y byddai Duw yn anfon yr Ysbryd Glân i lawr atynt yn union fel roedd ef wedi'i addo.

Anfonodd Iesu yr apostolion allan i ddweud wrth bobl amdano ef ac am ei ddysgeidiaeth. Arweiniodd nhw allan i Fethania, y tu allan i'r ddinas, a'u bendithio nhw.

Yna, aeth i fyny i'r Nefoedd mewn cwmwl. Yna, ymddangosodd dau ddyn mewn dillad gwyn, a gofynnodd y dynion pam roedden nhw'n edrych tua'r Nef. Meddai'r dynion:

quote
Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef.Actau 1:11

Mae'r esgyniad yn dangos Iesu yn dychwelyd at ei Dad ac yn ddiweddarach ar adeg y Pentecost daeth yr Ysbryd Glân i lawr ar yr apostolion, yn union fel roedd Iesu wedi'i addo.

Move on to Video
next