Naidheachdan spòrs

Èist ris an earrainn agus freagair na ceistean.

Mus tòisich thu:

  • Tha e riatanach gun leugh thu na ceistean gu faiceallach gus am bi fios agad dè a tha cudromach anns an fhiosrachadh a chluinneas tu.
  • Dèan cinnteach gu bheil fios agad dè dha-rìribh a tha a' cheist a' faighneachd gus an tagh thu am freagairt cheart.

Caman goilf agus bàlla

Question

Cò tha a' toirt dhuinn naidheachdan spòrs an latha?

Pàdraig Mac a' Ghobhainn.

Question

Dè tha tachairt san Eadailt Disathairne seo tighinn?

Tha Sgioba Rugbaidh na h-Alba a' cluich an aghaidh na h-Eadailt aig Stadio Flaminio anns an Eadailt.

Ma tha trì comharran ri fhaotainn airson na ceist seo, feumaidh tu pìos fiosrachaidh mu choinneamh gach comharra.

Question

Co ris a tha na h-Eadailtich a' coimhead air adhart?

Treudan de dh'Albannaich ann am fèilidhean agus lèintean rugbaidh NO Treudan de dh'Albannaich a' coiseachd tro shràidean na Ròimhe.

Ma tha dà chomharradh ri fhaotainn airson na ceist seo, feumaidh tu dèanamh cinnteach gu bheil na mion-phuingean agad. Chan fhaigh thu dà chomharra airson a bhith ag ràdh: Na h-Albannaich.

Question

Dè thuirt Uilleam Scott?

Thuirt e gun robh e a' coimhead air adhart ris a' ghèam agus gun robh deagh chothrom aig na h-Albannaich buannachadh.

Ma tha dà chomharra ri fhaotainn ann an seo, feumaidh tu an dà mhion-phuing a thoirt seachad.

Question

Dè a' cho-fharpais a ghabh àite Disathairne seo chaidh?

Cuairt dheireannach Cupa MhicThàbhais.

Cuimhnich gu bheil a' cheist a' faighneachd, Dè a' cho-fharpais? agus chan e bha cluich?