Erlid Cristnogion heddiw

Mae erlid Cristnogion yn cyfeirio at drin Cristnogion yn greulon yn gyson, yn aml oherwydd eu crefydd neu eu credoau.

Dywedodd Iesu wrth Gristnogion am ledaenu gair Cristnogaeth, gan gydnabod y gallai hyn eu rhoi nhw mewn perygl.

quote
A chas fyddwch gan bawb o achos fy enw i; ond y sawl sy'n dyfalbarhau i'r diwedd a gaiff ei achub.Mathew 10:22

Mae Cristnogion yn dal i gael eu herlid o dan rai amgylchiadau yn yr 21ain ganrif oherwydd eu credoau. Un enghraifft yw eglwysi Cristnogol yn cael eu bombio gan eithafwyr.

Mae Christian Freedom International ac Open Doors yn enghreifftiau o fudiadau yn y Deyrnas Unedig sy'n helpu Cristnogion sy'n cael eu herlid. Mae eu gwaith i helpu'r Cristnogion hyn wedi cynnwys:

  • hyfforddi Cristnogion ac arweinwyr eglwysi i'w cefnogi drwy unrhyw drawma maen nhw wedi'i ddioddef
  • darparu cyngor a chefnogaeth i Gristnogion sydd wedi dioddef trychineb
  • siarad ar ran Cristnogion i helpu i godi ymwybyddiaeth o'u sefyllfa
Move on to Test
next