Astudiaeth achos – banc bwyd yng Nghymru

Llanfihangel Rhos-y-Corn

Mae eglwys yr Eglwys yng Nghymru yn Llanfihangel Rhos-y-Corn yn Sir Gaerfyrddin yn enghraifft o eglwys leol yng Nghymru sydd wedi sefydlu eu banc bwyd eu hunain.

Maen nhw'n gofyn i aelodau o'r gymuned roi eitemau hanfodol iddyn nhw, er enghraifft:

  • pysgod tun
  • cig tun
  • ffrwythau
  • llysiau
  • te a choffi

Fodd bynnag, maen nhw hefyd yn gofyn am roddion heblaw bwyd fydd yn helpu pobl mewn angen, er enghraifft:

  • papur toiled
  • cynhyrchion glanhau
  • pethau ymolchi, megis sebon a siampŵ