Astudiaeth achos – Shelter Cymru

Elusen yng Nghymru yw Shelter Cymru, a'u nod yw helpu pobl sy'n ei chael yn anodd dod o hyd i rywle i fyw.

Eu prif nod yw sicrhau bod gan bawb yng Nghymru amgylchedd sefydlog ac iach i fyw ynddo. Maen nhw'n gweithio gyda phobl ledled Cymru i geisio sicrhau bod pawb yn gallu byw mewn cartref gweddus a diogel.

Arian Ifanc, Abertawe

Prosiect Shelter Cymru wedi'i leoli ym Mae Abertawe yw Arian Ifanc. Mae'n wasanaeth di-dâl sy'n helpu pobl ifanc 16-24 oed gyda'u sgiliau cyllidebu, er enghraifft:

  • sut i gynilo a chynllunio ar gyfer y dyfodol
  • awgrymiadau bob dydd ar gyfer cyllidebu ac arian
  • sut i fenthyca arian, cyngor am fathau o fenthyca a beth sy'n digwydd os ydyn nhw'n methu taliadau
  • cyngor am ddyledion
  • esbonio sgorau credyd a sut i'w gwella nhw