Astudiaeth achos – Byddin yr Iachawdwriaeth

Enwad Protestannaidd o fewn yr Eglwys Gristnogol yw Byddin yr Iachawdwriaeth. Mae ganddyn nhw dros 1.6 miliwn o aelodau mewn 109 o wledydd. Mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn adnabyddus am eu gwaith gyda phobl sy'n wynebu cyfnodau anodd. Maen nhw'n cynnig help i'r canlynol:

 • pobl oedrannus
 • pobl ifanc
 • troseddwyr
 • pobl sy'n gaeth i gyffuriau
 • pobl ddall ac anabl

Maen nhw hefyd yn darparu bwyd a lloches i bobl ddigartref ac yn cynnal canolfannau dosbarthu bwyd.

curriculum-key-fact
Mae gwaith cymdeithasol y Fyddin yn weithgaredd crefyddol, ond maen nhw'n helpu Cristnogion a phobl sydd ddim yn Gristnogion fel ei gilydd.

Mae gwaith elusennol Byddin yr Iachawdwriaeth yn seiliedig ar ddysgeidiaethau Iesu sydd i'w cael yn y Beibl, ac maen nhw'n gwneud cymaint â phosibl i helpu pobl eraill. Mae aelodau Byddin yr Iachawdwriaeth yn credu bod gan bawb hawl i hanfodion sylfaenol bywyd:

 • bwyd
 • dillad
 • lloches
 • addysg
 • gofal iechyd
 • amgylchedd diogel
 • diogelwch economaidd
 • gwaith cynhyrchiol
 • cyflogau a budd-daliadau teg
 • amodau gwaith gweddus

Caffi Forget Me Not, Wrecsam

Mae eglwys Byddin yr Iachawdwriaeth yn Wrecsam, gogledd Cymru wedi sefydlu caffi sydd wedi'i gynllunio'n arbennig i helpu pobl sy'n dioddef o ddementia, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Mae'n cael ei gynnal yn fisol a'i enw yw caffi Forget Me Not.

Mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn gofyn i aelodau'r gymuned gyfrannu pethau cofiadwy y bydd pobl sy'n dioddef o ddementia yn debygol o gysylltu â nhw, er enghraifft:

 • llyfrau
 • toriadau o hen bapurau newydd
 • hen ffotograffau
Llun o law hen ddynes yn meddalu bisgedyn mewn cwpanaid o de
Mae'r caffi Forget Me Not yn Wrecsam yn cael ei gynnal gan Fyddin yr Iachawdwriaeth i helpu pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ddementia

Y Prosiect Bws, Caerdydd

Mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn defnyddio gwasanaeth y Prosiect Bws i helpu pobl sy'n cysgu ar strydoedd Caerdydd. Mae’n wasanaeth symudol sy'n ceisio atal pobl rhag gorfod cysgu ar y stryd. Bob dydd Llun i ddydd Gwener, mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn parcio bws y tu allan i Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng nghanol Caerdydd ac yn darparu gwasanaethau cymorth i tua 30 o bobl bob nos.

quote
Mae'r Prosiect Bws yn rhan o draddodiad Byddin yr Iachawdwriaeth o fynd allan ar y strydoedd i gyfarfod â phobl mewn angenUwchgapten David Emery, Byddin yr Iachawdwriaeth