Datblygu cymeriadau

1

Beth ydy cyfathrebu dieiriau?

2

Pam mae tôn y llais mor bwysig?

3

Pa ganran o gyfathrebu sydd drwy eiriau llafar yn ôl gwyddonwyr?

4

Sut fyddai cymeriad hyderus yn sefyll?

5

Beth ydy’r term cywir am y nodyn cerddorol rwyt ti’n siarad arno?

6

Pam mae amrywio cyflymder wrth siarad yn bwysig?

7

Beth ydy’r enw am y llinell y mae’r actor yn ei ddweud cyn dy linell di?

8

Beth ydy cadair boeth?

9

Beth ydy ystyr cymhelliad cymeriad?

10

Wrth ddatblygu cymeriad, pam mae’n bwysig ystyried ffactorau cymdeithasol, diwylliannol a hanesyddol?