Ystyriaethau cymdeithasol, diwylliannol a hanesyddol

Bydd y cyfnod mae dy ddrama wedi ei gosod ynddo yn ddylanwad mawr ar ddatblygiad dy gymeriad. Mae’n bwysig ystyried unrhyw ffactorau cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol fydd yn effeithio ar dy gymeriadu. Gallet ti greu bwrdd ymchwil wedi’i wneud o ddarnau o gylchgronau, defnyddiau, lluniau gwisgoedd, ffotograffau a brasluniau i dy helpu di.

Actorion yn perfformio yn Deffro'r Gwanwyn, Theatr Genedlaethol Cymru, 2011
Actorion yn perfformio yn Deffro'r Gwanwyn, Theatr Genedlaethol Cymru, 2011 LLUN: Keith Morris

Byddai gwraig ifanc yn oes Fictoria yn symud yn wahanol i wraig ifanc heddiw. Efallai y byddai merch yn ei harddegau heddiw’n eistedd yn ddiog, gan ledorwedd neu groesi ei choesau, ond yn oes Fictoria byddai disgwyl iddi ymddwyn yn fonheddig ac eistedd yn urddasol, gyda’i migyrnau wedi eu croesi’n barchus. Byddai ei hosgo’n dalsyth a’i hystumiau’n rheoledig. Roedd yr ymddygiad a ddisgwyliwyd gan ferched yn wahanol bryd hynny. Byddai eu hiaith yn wahanol hefyd gan ddefnyddio gramadeg cywir a heb ddefnyddio bratiaith.

Os ydy dy gymeriad yn dod o gyfnod gwahanol, gwna’n siŵr dy fod yn ymchwilio iddo’n ofalus fel bod y cymeriad rwyt ti’n ei greu yn gredadwy ar gyfer y cyfnod hwnnw. Elfen arall sy’n effeithio ar greu’r cymeriad ydy o ble mae’r cymeriad yn dod a’r diwylliant mae’n byw ynddo. Os oes gan y cymeriad acen wahanol i dy un di, bydd rhaid i ti ei hymarfer.

Mae’n werth cofio hefyd bod ystumiau penodol yn golygu pethau gwahanol mewn gwledydd gwahanol. Er enghraifft mae creu’r arwydd 'OK’ gyda bys a bawd yn anweddus yng Ngroeg a Thwrci. Yn y DU mae ysgwyd y pen i fyny ac i lawr yn golygu ‘ie’ a’i ysgwyd o ochr i ochr yn golygu ‘na’. Ond mewn rhannau o India, rhai gwledydd yn y Dwyrain Canol ac yng Ngroeg, mae’r gwrthwyneb yn wir! Nid y gwahaniaethau diwylliannol hyn ydy’r unig rai. Mae gwahaniaethau sylfaenol mewn credoau ac agweddau y byddai’n rhaid i ti eu darlunio’n deg. Perfformiad sy’n argyhoeddi’r gynulleidfa sy’n bwysig pan fyddi di’n creu cymeriad.

Mae’n werth bwrw golwg ar Byd y ddrama i ddysgu mwy.