Symudiad ac iaith y corff

Er bod mecaneg symudiadau megis cerdded, eistedd a sefyll yr un peth i bawb, rydyn ni i gyd yn gwneud y rhain yn wahanol. Mae’r ffordd rydyn ni’n symud yn dibynnu ar gyfuniad o ffactorau: arferion rydyn ni wedi eu dysgu neu eu hetifeddu, ein personoliaeth ein hun a sut mae ein nodweddion corfforol yn effeithio ar ein gweithredoedd. Wrth ddatblygu cymeriad rhaid i ti ystyried yr holl ffactorau hyn.

Mae emosiynau neu brofiadau yn cael dylanwad mawr ar symudiadau ac iaith corff cymeriad. Efallai fod gan unigolyn hyderus osgo talsyth, gydag iaith y corff yn agored a’i freichiau’n ymlacio wrth ei ochr. Gallai cymeriad llai hyderus fod yn llai syth gyda’i freichiau wedi eu croesi o’i flaen ac iaith corff sy’n fwy gofalus. Darllena Disgrifio iaith y corff i ddysgu mwy.

Llais

Os ydy 38% o gyfathrebu’n cael ei neilltuo i dôn y llais, yna mae dy ddewisiadau lleisiol wrth ddatblygu cymeriad yn hynod o bwysig. Mae tôn y llais yn bwysig achos mae’n cyfleu emosiwn. Y term cywir am y nodyn cerddorol rwyt ti’n siarad arno ydy traw. Falle bod traw uchel neu isel gan dy gymeriad ac mae amrywio’r traw yn bwysig wrth gyfleu emosiwn cymeriad. Edrycha ar Defnyddio dy lais i ddysgu mwy.

Amseru

Dydyn ni byth yn siarad ar yr un cyflymder am gyfnod hir iawn mewn bywyd go iawn. Mae pobl yn cyflymu pan fyddan nhw wedi cynhyrfu ac yn oedi ar hanner brawddeg pan fyddan nhw’n pendroni. Byddan nhw hefyd yn arafu i greu effaith wrth adrodd stori. Byddai iaith lafar yn ddiflas dros ben heb amrywiaeth mewn cyflymdra a rhythm. Cadwa hyn mewn cof pan fyddi di’n datblygu cymeriadau.

Y ciw yw’r arwydd i ti ymateb neu siarad. Rhaid i ti wybod dy linellau ciw er mwyn i ti ymateb mewn pryd neu gallai effeithio ar gyflymder dy ddrama.

Mae’r clip Saesneg hwn o gyfres Sherlock gan y BBC, yn dangos golygfa rhwng tri actor. Sylwa ar y ffordd mae’r amseru yn amrywio yn ystod yr olygfa a’r defnydd o seibiannau i greu effaith ddramatig.

Nodweddion penodol

Mae gan bob un ohonon ni arferion a nodweddion unigol sy’n arbennig i ni. Efallai ein bod ni’n chwarae gyda’n gwallt neu’n symud ein pwysau o un droed i’r llall. Mae’n bwysig dy fod ti’n gallu cael gwared ar unrhyw arferion sy’n perthyn i ti a allai amharu ar gymeriadu. Pan fyddi di’n datblygu cymeriad, dylet ti greu cyflwr o niwtraliaeth gorfforol er mwyn gallu adeiladu arno.

Daw’r clip Saesneg hwn o raglen Arena y BBC ac mae’n dangos gwahanol actorion yn portreadu golygfa enwog o ddrama Macbeth lle mae’r Arglwyddes Macbeth yn cerdded yn ei chwsg. Sylwa sut mae nodweddion y cymeriad yn newid o actor i actor.