Portreadu cymeriad

Pan fyddi di’n actio rhan rhywun arall rwyt ti’n ymgymryd â rôl. Mae i’r rôl honno nodweddion personoliaeth, rhinweddau a phriodoleddau penodol sy’n ffurfio’r cymeriad. Heb gymeriadu llwyddiannus fyddi di ddim yn gallu ymgorffori’r rôl a dod â’r unigolyn hwnnw’n fyw mewn ffordd tri dimensiwn.

Cyfathrebu di-eiriau

Dyma'r hyn rwyt ti’n ei ddweud heb i ti lefaru na defnyddio geiriau. Gallwn ni ddysgu llawer am bobl o'r ffordd maen nhw'n symud, yn sefyll, yn cerdded, yn amneidio ac yn defnyddio eu hwynebau a’u dwylo, yn ogystal â’u nodweddion corfforol. Darllena Defnyddio dy lais i ddysgu mwy.

Cynhaliodd y seicolegydd, yr Athro Albert Mehrabian astudiaeth enwog yn y 1960au i’r ffordd rydyn ni’n cyfathrebu. Ei gasgliad oedd bod cyfanswm rhyfeddol o 55% o gyfathrebu yn digwydd drwy iaith y corff, 38% drwy dôn ein llais, a dim ond 7% o’n cyfathrebu sy’n eiriau sy’n cael eu llefaru. Darllena Disgrifio iaith y corff i ddysgu mwy.

Hyd yn oed os ydy cymeriadau’r dramodydd wedi eu disgrifio’n fanwl a’u llunio’n dda, mae llawer mwy i bortreadu cymeriad na dim ond y geiriau maen nhw’n eu llefaru. Wrth gwrs, mae’r un peth yn wir wrth greu a datblygu dy gymeriadau dy hun.

Mae’r clip Saesneg hwn o raglen deledu Arena y BBC yn dangos sawl actor adnabyddus o 1948 i’r presennol yn dehongli cymeriad Hamlet yn nrama Shakespeare. Sut mae eu cymeriadu nhw’n wahanol? Edrycha ar sut mae’r actorion yn defnyddio llais, symudiad, iaith y corff a mynegiant wyneb i ddehongli’r cymeriad.