A' cruinneachadh test questions

1

Cruinnich 8.052 gu 2 ionad deicheach.

2

Cruinnich 6.777 gu 1 ionad deicheach.

3

Cruinnich 0.07145 gu 4 ionadan deicheach.

4

Cruinnich 15.981 gu 1 ionad deicheach.

5

Cruinnich 1.3498 gu 3 ionadan deicheach.

6

Cruinnich 78.936 chun na h-àireimh shlàin as fhaisge.

7

Cruinnich 142.6 chun an deich as fhaisge.

8

Cruinnich 421.37 gu 1 aonad deicheach.

9

Cruinnich 3984.7 chun an ceud as fhasige.

10

Cruinnich 3.5549 gu dà ionad deicheach.